Jag spelar tennis med mina kompisar Lina och Vilma.